Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Blauwe kiekendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1481
Blauwe kiekendief
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024
Blauwe kiekendief

Behoud van het belang van het gebied voor doortrekkende en overwinterende watervogels (niet-broedvogels).
Blauwe kiekendief komt voor in een brede keur aan open landschappen: wei- en akkerland, kapvlaktes, aanplantingen, moerasgebieden, heidevelden en venen.

 • Een voldoende tot gunstige lokale SVI wordt beoogd door:

  • Voldoende kwalitatief foerageergebied (waaronder moerasgebieden)
  • voldoende rust op de gemeenschappelijke slaapplaatsen (rietvelden) en het garanderen van voldoende rustgebieden
  • tegengaan van verdere versnippering van open ruimtegebieden in de SBZ.
  • behoud van de openheid van overwinteringsgebieden.

  De soort lift mee met de kwaliteitsverbetering die voor het moeraslandschap en andere habitattypische soorten ervan wordt nagestreefd.

 • Behoud van doortrekkende en overwinterende aantallen.