Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bittervoorn

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1188
Bittervoorn
Zandleemstreek
Bittervoorn

Voldoende tot goede staat van instandhouding. Streven naar een verbetering van de waterkwaliteit (traag stromende wateren) en een toename van de waterplantenvegetatie.

Behoud van de huidige populaties en areaal, met een mogelijke toename.