Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bittervoorn

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1172
Bittervoorn
Valleigebied Kampenhout
Water- en moerasvegetaties
Bittervoorn

Kwaliteitsverbetering van het leefgebied: o.m. zorgen voor vrije vismigratie op de Molen- en Weesbeek en beperken van verstoring van de populaties.

Minstens behoud van de huidige bittervoornpopulatie die nu voorkomt in de Molen- en Weesbeek, lokaal in vrij grote aantallen (tot 840 ind/ha).