Bittervoorn

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1694
Bittervoorn
Zeeschelde (SIGMA)
Bittervoorn

Voldoende tot goede staat van instandhouding. Streven naar een verbetering van de waterkwaliteit (traagstromende wateren) en een toename van de waterplantenvegetatie.

Behoud van de huidige populaties en areaal, met een mogelijke toename.