Bittervoorn

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1148
Bittervoorn
Wingevallei
Water- en moerasvegetaties
Bittervoorn
↑

De reeds voorziene waterkwaliteitsverbetering verbetert ook het leefgebied van de bittervoorn. Een bijkomende doelstelling voor deze soort is het opheffen van vismigratieknelpunten.

Minstens behoud van de huidige bittervoornpopulatie en mogelijk uitbreiding.