Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bechsteins vleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1076
Bechsteins vleermuis
Caestert
Mergelgrotten
Bechsteins vleermuis

Optimalisatie van het winterhabitat door behouden, verbeteren en bufferen van het geschikt microklimaat in de mergelgrotten zodat aan volgende kwaliteitseisen wordt voldaan

  • geen verstoring;
  • stabiele temperatuur van 7-10 °C;
  • zeer hoge relatieve vochtigheid (> 90%);
  • maximaal tochtvrij;
  • zo weinig mogelijk lichtpollutie bij de ingang van grotten, foerageerhabitats en vliegroutes;
  • behoud of creëren van geschikte spleten of nissen om in weg te kruipen.

Optimalisatie van het zomerhabitat en foerageergebied door

  • het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het landschap door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, graslanden, KLE’s en boshabitats 9150 en 9160;
  • behoud holle bomen.

Actuele populatie: overwintering 3 exemplaren (+2exp in Groeve ‘juge’ Zussen) (wintertelling 2008-2009). Bij zwermgedrag begin september 2011 werden 120 exemplaren vastgesteld (broedpopulaties in Kortessem (Jongenbos, Bellevue, Krijt), Diepenbeek (Nietelbroeken) en Tongeren (Kolmont)
Toename van de populatie.