Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
775
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Polders
=/+

Actueel: 25 ha, waarvan 11 ha binnen SBZ-V.
Doel: behoud van de actuele oppervlakte, zowel binnen SBZ-H als SBZ-V.

Goede staat van instandhouding van de actuele habitatvlekken, waarbij voldaan wordt aan volgende kwaliteit:

  • voldoende hoge grondwaterstanden;
  • beperkte grondwaterschommelingen;
  • goede staat van de indicatoren habitatstructuur, verstoring en vegetatie.