9150 - Midden-Europese kalkminnende beukenbossen behorend tot het Cephalanthero-Fagetum

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
409
9150 - Midden-Europese kalkminnende beukenbossen behorend tot het Cephalanthero-Fagetum
Kalkrijke beukenbossen (9150)
Caestert
+

Actuele oppervlakte: 1 ha
Toename met 4 ha door omvorming van 9160 in deelgebied 4 Caestert.

Voldoende staat van instandhouding: Verbetering van de huidige kwaliteit van het habitat door:

  • Afwezigheid van een strooisellaag;
  • Aanwezigheid van voldoende kalk aan de oppervlakte door omwoelen van de bodem;
  • Ijl bos door afwezigheid van dikke bomen en dik dood hout (hakhoutbeheer);
  • Verhoging van aantal orchideeën en sleutelsoorten in de kruidlaag.

Het wegvallen van begrazing in het grazig type iepenbos zorgt voor achteruitgang van de schrale vegetaties. Heropstarten van deze begrazingsvorm kan een geschikte beheersmaatregel zijn voor natuurherstel.