9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
627
9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
Schietvelden
Loofbossen (Schietvelden)
=

Behoud van de aanwezige oppervlakte van 2 ha.

=

Behoud van de aanwezige kwaliteit.