Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
550
9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
Vlaamse Ardennen
+

Actueel: 418 ha
Doel: + 212 ha met een richtwaarde van 178 ha door bosuitbreiding tot een totale oppervlakte van 630 ha.

Goede staat van instandhouding in “grote boshabitatkernen” (voor selectie deelgebieden, zie inleidende tekst Landschap: Boslandschap met zeer plaatselijke heidekernen).
Voldoende tot goede staat van instandhouding in kleinere boskernen, met een goede staat met betrekking tot habitatstructuur en verstoring.
Streven naar een mozaïekstructuur door structuurbepalende processen kansen en ruimte te bieden.