Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

9110 - Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
446
9110 - Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum
Veldbies-Beukenbossen (9110)
Voerstreek
Boslandschap
+

Actueel 297 ha.
Toename met + 106 ha, met een richtwaarde van 20ha bosuitbreiding.
Einddoel: 403 ha.

Goed ontwikkelde structuurrijke beukenbossen met een degelijke heterogene leeftijdsopbouw, boszomen (min 10% van de bosranden) en open plekken (5-15 %). Waar aan herstel van heide gewerkt wordt dienen deze open plekken van 1-3 ha zich gedeeltelijk rondom deze heidekernen te situeren. De bossen bevatten voldoende dood hout, geen exoten en zijn gebufferd tegen externe invloeden. Verhoging structuurdiversiteit is tevens noodzakelijk in het kader van de realisatie van gezonde populaties van habitattypische soorten zoals Boommarter, Vuursalamander, Fluiter, Bonte vliegenvanger, Appelvink en de verbetering van het leefgebied voor de Europees beschermde vleermuizen, Hazelmuis en Vliegend hert e.v.a.