Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

8310 - Niet voor het publiek opengestelde grotten

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
408
8310 - Niet voor het publiek opengestelde grotten
Caestert
Mergelgrotten
=

Behoud van de huidige oppervlakte.

Behoud en verbetering van de huidige kwaliteit in functie van de overwinterings- en paarplaats voor vleermuizen. Voorkomen van verstoring van vleermuizen in de winterperiode. Lokale verbetering wat betreft microklimaat, relatieve vochtigheid en luchtcirculatie. Garanderen van de stabiliteit van de groeves en de vleermuisingangen. Landschappelijke inpassing van grotingangen met KLE.