Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7230 - Alkalisch laagveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
840
7230 - Alkalisch laagveen
Kalkmoeras (7230)
Kleine Nete
+

Toename van 5 hectare actuele oppervlakte tot een totale oppervlakte van 10 ha door 5 hectare omvorming.

  • Goed ontwikkeld alkalisch laagveen, dat niet aangerijkt wordt en dat maximaal doorstroomd wordt met mineraalrijk grondwater (drainage in omgeving minimaliseren). In ondiep grondwater voldoende lage concentraties fosfaat, ammonium en kalium
  • vergrassing, verruiging en verbossing
  • sleutelsoorten > 7 en > 50 % bedekking
  • Gelegen in een laagveenmoeras van 30 ha en voorkomen van Groenknolorchis als kwaliteitsindicator.