Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7230 - Alkalisch laagveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
538
7230 - Alkalisch laagveen
Kalkmoeras (7230)
Valleigebied Kampenhout
Water- en moerasvegetaties
+

Behoud van de huidige oppervlakte (0,5 ha) en toename tot 1 ha via omvorming in deelgebied 3 (Torfbroek) en mogelijk ook in Silsombos (deelgebied 5b).

Riet terugdringen van 30 tot 10% en vermindering van de verzurende of eutrofiërende atmosferische deposities.