Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7210 - Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
536
7210 - Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae
Galigaanvegetaties (7210)
Valleigebied Kampenhout
Water- en moerasvegetaties
+

Behoud van de huidige oppervlakte (0,08 ha) met toename tot 1 ha via omvorming in deelgebied 3 (Torfbroek).

Riet terugdringen van 30 tot 10% en vermindering van de verzurende of eutrofiërende atmosferische deposities.