Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7210 - Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
815
7210 - Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae
Galigaanvegetaties (7210)
Turnhouts vennengebied
Moeraslandschap - BE21000024
+

In het Moer (2) wordt een habitatvlek beoogd van 0,1 ha in een niet-voedselrijkmoeras van 1 ha. Eenzelfde doel wordt gesteld voor Liereman (1) en Kijkverdriet (7). Toename met 0,3 ha. Tot moeras worden alle niet-voedselrijke plaatsen gerekend waarbij het waterpeil zich permanent tussen 20 cm boven of onder maaiveld situeert (BWK-codes: m-reeks, ao, ce, so, sm, vm, vo).

Er wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd door:

  • tegengaan vegetatiesuccessie
  • herstel lokale hydrologie
  • tegengaan eutrofiëring
  • cyclisch maaibeheer
  • kleinschalig plagbeheer (herstel vanuit de zaadbank)