7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
910
7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
De Maten
Heidelandschap
+

Toename van de oppervlakte in samenhang met de uitbreiding en het herstel van Vochtige heide (2-5%).

Behouden van voldoende plagplaatsen in natte heide.