7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_meso - mineraalarm circumneutraal overgangsveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
661
7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_meso - mineraalarm circumneutraal overgangsveen
Grote Nete
Valleilandschap
+

Actueel 25 ha
Vlakvormige toename met 18 ha door omvorming van verboste graslanden, verdroogde alluviale ruigtes en/of naaldhoutbestanden op locaties in de Grote Netevallei met een veenbodem (De Most, Scheps, …).

  • Natuurlijke hydrologie in de vallei van de Grote Nete met een voldoende hoge kweldruk.
  • Aangepast maai- en kapbeheer.
  • Porseleinhoen, kwartelkoning, blauwborst, ijsvogel, beekprik, rivierdonderpad en Kempense heidelibel zijn kwaliteitsindicatoren voor dit habitattype.