Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7140 - Overgangs- en trilveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
535
7140 - Overgangs- en trilveen
Valleigebied Kampenhout
Water- en moerasvegetaties
+

Behoud van de huidige oppervlakte (0,2 ha) met toename tot 2 ha via omvorming in deelgebied 3 (Torfbroek).

Riet terugdringen van 30 tot 10% + vermindering van de verzurende of eutrofiërende atmosferische deposities.