Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7140 - Overgangs- en trilveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
925
7140 - Overgangs- en trilveen
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde - wetlands
+

Actueel: 0.4 ha buiten de natuurontwikkelingsgebieden van het Sigmaplan (in SBZ-BE2300006 deelgebied 4,)
Doel: + 7 ha , met als richtwaarde voor uitbreiding 3 ha

Doel: Een gepaste hydrologie (natuurlijke waterhuishouding) en waterkwaliteit.