Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7110 - Actief hoogveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
947
7110 - Actief hoogveen
Actief hoogveen (7110)
Mechelse Heide
+

Actueel: 2 ha
Behoud actueel voorkomen
Einddoel: 2 ha

Voldoende staat van instandhouding met:
Zeer constante waterstand, GVG onder tot bijna gelijk met maaiveld
Veenmoslaag tussen 10-50% met minstens 2 bultveenmossen
Verbossing van minder dan 5%
Vergrassing van Oppervlakte veenlichaam > 0.1 ha
Buffering tegen externe invloeden
Intact veenlichaam