Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7110 - Actief hoogveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
880
7110 - Actief hoogveen
Actief hoogveen (7110)
Zwarte Beek
+

Actueel: kennishiaat
Einddoel: 1,5 ha

Voldoende staat van instandhouding met:

  • zeer constante waterstand, GVG onder tot bijna gelijk met maaiveld;
  • veenmoslaag tussen 10-50% met minstens 2 bultveenmossen;
  • verbossing van minder dan 5%;
  • vergrassing van
  • oppervlakte veenlichaam > 0,1 ha;
  • buffering tegen externe invloeden;
  • intact veenlichaam.