6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
773
6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Polders
=/+

Actueel: 35 ha waarvan 5,6 ha binnen SBZ-H
Doel: binnen SBZ-H: behoud van de actuele oppervlakte.

Voldoende staat van de indicatoren habitatstructuur, verstoring en vegetatie.