6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype 6410_mo - Blauwgrasland

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
658
6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype 6410_mo - Blauwgrasland
Blauwgraslanden (6410)
Grote Nete
Heidelandschap
+

Actueel 0,02 ha
Toename tot 2 ha op de historische vindplaatsen van Spaanse ruiter door omvorming van niet-habitatwaardige graslanden en naaldhoutbestanden in de Langdonken (deelgebied 6)

  • Meer sleutelsoorten.
  • Aangepast beheer.