Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hnk - schrale graslanden met kalkminnende soorten

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
406
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hnk - schrale graslanden met kalkminnende soorten
Caestert
+

Actuele oppervlakte: 2 ha
Toename met 10 ha door omvorming van grasland: in deelgebied 2 Tiendeberg in deelgebied 4 Caestert.

Het habitattype bevat een lage vegetatie (