Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hmo - Vochtige heischrale graslanden

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
952
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hmo - Vochtige heischrale graslanden
Mechelse Heide
+

Actueel: 1 ha
Behoud actuele oppervlakte + 1 ha door uitbreiding van telkens 0.5 ha rond de actuele oppervlakte op het Koninklijk domein en ter hoogte van het Asbroek
Einddoel: 2 ha

Goed ontwikkeld vochtig heischraal grasland met:
Beperkte strooisellaag, vervilting en verruigingsindicatoren
Bedekking van sleutelsoorten > 30%
Beperkte boomopslag (