Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hn - Droge heischrale graslanden

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
888
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hn - Droge heischrale graslanden
Zwarte Beek
Dommel en Bolisserbeek
+

Actueel: 0 ha
+ 7 ha toename door uitbreiding in functie van leefgebied gladde slang.
Einddoel: 7 ha

Goed ontwikkeld droog heischraal grasland met:

  • korte vegetatie ( 30% van de sleutelsoorten en
  • buffering tegen externe invloeden;
  • inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en regionale belangrijke biotopen;
  • zonbeschenen en weinig tot geen strooisellaag.