Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hmo - Vochtige heischrale graslanden

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
871
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hmo - Vochtige heischrale graslanden
Zwarte Beek
+

Actueel: 1 ha
Behoud actuele oppervlakte + 5 ha toename door uitbreiding.
Einddoel: 6 ha

Goed ontwikkeld vochtig heischraal grasland met:

  • beperkte strooisellaag, vervilting en verruigingsindicatoren;
  • bedekking van sleutelsoorten > 30%;
  • beperkte boomopslag (
  • buffering tegen externe invloeden;
  • herstel bodems tot gewenst trofieniveau.