Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hmo - Vochtige heischrale graslanden

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
687
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hmo - Vochtige heischrale graslanden
Mangelbeek
+

Actueel: 2.27 ha
Toename door effectieve uitbreiding van 5 ha aansluitend op de natte heide en de natte heischrale relicten op Sonnisheide.
Einddoel: 7.27 ha.

Goed ontwikkeld vochtig heischraal grasland met:

  • beperkte strooisellaag, vervilting en verruigingsindicatoren;
  • bedekking van sleutelsoorten > 30%;
  • beperkte boomopslag (
  • buffering tegen externe invloeden.