Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hmo - Vochtig heischraal grasland en 6230_ha Soortenrijk struisgrasland

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
657
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa), subtype 6230_hmo - Vochtig heischraal grasland en 6230_ha Soortenrijk struisgrasland
Grote Nete
Heidelandschap
+

Actueel 8 ha
Toename met 23 ha door omvorming van niet-habitatwaardig jong bos.
Veruit de grootste omvorming zal plaats vinden in de Langdonken (deelgebied 6).

=

Maximaal 10 % verbossing en 30 % vergrassing