Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
560
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)
Zandleemstreek
=

Actueel:1,2 ha
Doel: behoud actuele oppervlakte.

Duurzaam behoud, voldoende staat van instandhouding met meer sleutelsoorten.