Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
545
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)
Vlaamse Ardennen
+

Actueel: 0,4 ha
Doel: – toename naar 3 ha in deelgebied 12 Raspaillebos & 29 Liedekerkebos.

Voldoende staat van instandhouding. De verruiging / verbossing / verstruweling bedraagt maximum 10%.