4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
558
4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Vochtige tot natte heide (4010)
Zandleemstreek
=

Actueel: 0,02 ha
Doel: behoud actuele oppervlakte.

Duurzaam behoud.