4010_7150 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix en Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
790
4010_7150 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix en Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
Heesbossen
+

Toename van de bestaande oppervlakte (0,53 ha) met 22 ha door omvorming.
In de Elsakker (Dg 4) en Wortel-Kolonie (Dg 6) wordt gestreefd naar minstens één aangesloten kern van 5 à 10 ha. Lokaal herstel in de randzones van het Ringven (Dg 2) en het Veen van Duprez (Dg 4). Ontwikkelingsmogelijkheden voor het habtitattype 7150 op plagplekken in de vochtige heide.

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

  • beperkte aanwezigheid van Pijpenstrootje;
  • beperkte aanwezigheid van boomopslag;
  • natuurlijke hydrologie.

Behoud van voldoende plagplaatsen in natte heide.