4010_7150 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix en Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
655
4010_7150 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix en Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
Grote Nete
Heidelandschap
+

Actueel 2 ha
Toename met 8 ha, prioritair door omvorming van verruigde graslanden in de depressies van de paraboolduinen van Scherpenbergen-De Hutten en Geel-Bel (deelgebied 4).

  • Natuurlijke hydrologie met een voldoende hoge grondwaterstand.
  • Jaarlijks maaibeheer.