3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
741
3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren
Zure bruingekleurde vennen (3160)
Demervallei
Heidelandschap
=

Behoud van de actuele oppervlakte van ca. 1 ha en een stijging tot 3 ha. Kerngebied hiervoor is deelgebied 10.

=

Behoud van de actuele goede staat van instandhouding : beperkte verlanding en verbossing door aangepast beheer.