2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
556
2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen
Zandleemstreek
=

Actueel: 1,3 ha + relicten in mozaïek met habitattypes 2310 en 4030
Doel: behoud actuele oppervlakte

Duurzaam behoud.