Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

2190 - Vochtige duinvalleien

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
769
2190 - Vochtige duinvalleien
Vochtige duinvalleien (2190)
Duingebieden
Duingebieden
+

Actuele oppervlakte: 46,5 ha
Toename van de actuele oppervlakte met 45 ha, onder de vorm van duinvalleigraslanden, duinvalleirietland en duinplassen. Een extra oppervlakte van 6 ha is nodig als leefgebied van de Boomkikker (zie doelstelling soorten van bijlage II en III). Totale toename met 51 ha naar 98 ha, met als richtwaarde voor uitbreiding 15 ha.

Kwalitatief goed ontwikkelde vochtige duinvalleien waarbij verruiging, verstruweling en verbossing beperkt blijft en met een goede structuurvariatie i.f.v. een toename van de habitattypische fauna en flora.