2130 - Vastgelegde duinen met kruidvegetatie (grijze duinen)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
764
2130 - Vastgelegde duinen met kruidvegetatie (grijze duinen)
Vastgelegde duinen (2130)
Duingebieden
Duingebieden
+

Actuele oppervlakte: 607,2 ha
Toename van de actuele oppervlakte met 125 ha naar 732 ha, met richtwaarde voor uitbreiding 60 ha.

Kwalitatief goed ontwikkelde duingraslanden waarbij verruiging, verstruweling en verbossing beperkt blijft en met een goede structuurvariatie i.f.v. de habitattypische fauna en flora.