Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

2120 - Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (witte duinen)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
763
2120 - Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (witte duinen)
Duingebieden
Duingebieden
+

Actuele oppervlakte: 453,6 ha
Toename van de actuele oppervlakte met 30 ha naar 484 ha. Toename is mogelijk door omvorming van (exoten)struweel, omvorming van aanplanten (loof- en naaldhout) en zeewaartse uitbreiding (richtwaarde 10 ha) van de duinreep.

Kwalitatief goed ontwikkelde wandelende duinen waarbij actieve verstuiving aanwezig is en vergrassing beperkt blijft.