Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

1330 - Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
771
1330 - Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Schorren (1330)
Polders
+

Actueel: 120 ha, waarvan ca. 99 ha binnen SBZ-H Polders. Buiten SBZ-H: 16 ha binnen SBZ-V Poldercomplex, 2 ha binnen SBZ-V Het Zwin en 2 ha binnen SBZ-V Krekengebied
Doel: + 20 ha binnen SBZ-H naar een oppervlakte van 119 ha; richtwaarde voor uitbreiding is 7 ha.

Goede staat van instandhouding van de actuele en nieuwe habitatvlekken:

  • Winter inundaties (= minimaal plas en dras) in de periode november t.e.m. april;
  • Geschikte grondwaterstanden het overige deel van het jaar;
  • Goede staat van de indicatoren habitatstructuur, verstoring en vegetatie.