Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

1330 - Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
761
1330 - Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Schorren (1330)
Duingebieden
Duingebieden
+

Actuele oppervlakte: 97,7 ha
Toename van de actuele oppervlakte met 36-54 ha via uitbreiding van het Zwin, waarvan 5 ha in SBZ-H, overige 31-49 ha in SBZ-V ‘Het Zwin’.

Behouden of creëren van ruimte voor natuurlijke dynamiek van erosie en sedimentatie met natuurlijke successie van slik naar schor of het terugdringen van de successie naar soortenarme vegetatie door aanpassing van het beheer wat vooral begrazing inhoudt.