Leidraad overlegplatforms SBZ

Leidraad bij het lokaal overleg over de implementatie van de Europese natuurdoelen

In de eerste helft van 2015 loopt per Speciale Beschermingszone het overleg over de locaties waar de Europese natuurdoelen gerealiseerd zullen worden, welke maatregelen daarvoor nodig zijn, welke impact dit heeft en wie zich daarvoor zal inzetten. Dat gebeurt in overlegplatforms, samengesteld uit de betrokken doelgroepenorganisaties en overheden, en bovendien in bilateraal en multilateraal overleg, afgestemd op de situatie van elke Speciale Beschermingszone. Het overleg leidt tot de eerste planversie van het Managementplan (MP 1.1).

Ben je lid van een van de overlegplatforms? Je wil je graag voorbereiden voordat je gaat deelnemen aan het eerste platform? Dan is de leidraad bij het overlegproces voor jou bestemd. De leidraad situeert de context, geeft een overzicht van het verloop van het proces en somt de begrippen en afspraken op. Op die manier biedt het een houvast bij de komende besprekingen.