Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Habitattypes

Dynamische rivieren met voedselrijk slikoevers met eenjarige planten (3270)

Oevers van de Grensmaas

Ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetaties (3260)

Ijsvogel

Voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers (3130)

Het open water wordt gedomineerd door Duizenknoopfonteinkruid en/of Vlottende bies.

Voedselarme zwak gebufferde vennen die niet vaak droogvallen (3110)

Oeverkruid

Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie (3150)

Waterplassen

Wateren met kranswiervegetaties (3140)

Detail Gebogen kransblad met voortplantingsorganen.

Zure bruingekleurde vennen (3160)

Den Damp