Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist

BE2524317 - Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist
498.00ha
Strandreservaat De Baai © Marc Leten
Baai met slik en schor © Marc Leten
Baai van Heist © Yves Adams Vilda
dwergstern
Sterneneiland
visdief (1) ©Yves Adams Vilda
visdief (2) ©Yves Adams Vilda
visdief (3)

Wie het Sterneneiland of de Baai van Heist zegt, denkt aan sternen. Op het Sterneneiland vind je een van de grootste broedkolonies van deze zeldzame vogels in West-Europa. Ook talloze andere vogels en zelfs de zeehond stelen de show in deze natuurparel aan de Belgische kust.

De Baai van Heist ligt op het westelijke einde van de Zeedijk in Heist. Het sterneneiland is gelegen aan de binnenzijde van de oostelijke strekdam van de haven van Zeebrugge. In de voorhaven spoot de Vlaamse overheid jaren geleden grote zandvlaktes op. In afwachting van de inrichting van de opgespoten gronden aan de westelijke voorhaven als kaai of loods, maakten tal van zeevogels er dankbaar gebruik van als broedplaats. Tegen de tijd dat men de opgespoten gronden in gebruik wou nemen, was er een grote broedkolonie van sternen ontstaan.

In de schaduw van de veiligheidszone van het bedrijf Fluxys spoot men een kunstmatig schiereiland op waar de sternen terecht kunnen. Vandaag is het gebied ongeveer 22 hectare groot De Baai van Heist is een bijzonder fraai ‘groen strand’ van 50 hectare met brede strandvlakte, duintjes, slikken en schorren. Een deels natuurlijke, deels kunstmatige slib- en zandafzetting in die luwte bleek een onbedoeld maar niettemin mooi gevolg van de havenwerken.

De Baai van Heist is eigendom van het Agentschap Maritieme dienstverlening en kust en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het sterneneiland is eigendom van de Afdeling Maritieme Toegang, is de bevoegdheid van het Havenbestuur Zeebrugge en wordt eveneens beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Zeebrugge (8380), Heist aan Zee (8301)
Hannah Van Nieuwenhuyse
Agentschap voor Natuur en Bos West-Vlaanderen
Eline Hostens