Welke versie van de zoekzones is van toepassing?

De zoekzones die op dit moment worden gehanteerd, noemen we de voorlopige zoekzones. Deze versie van de zoekzones werd bekend gemaakt via Omzendbrief/LNE/2015/1 van 20 februari 2015. Je vindt er meer informatie over in de praktische wegwijzers. Eens een managementplan goedgekeurd is, worden deze voorlopige zoekzones vervangen door de zoekzones opgenomen in het managementplan voor de gegeven speciale beschermingszone.