Wat is het verschil tussen prioritaire inspanningen en (prioritaire) acties?

Prioritaire inspanningen zijn in het Europese natuurdoelenrapport geformuleerd als noodzakelijk voor het bereiken van de doelen. De prioritaire inspanningen zijn opgenomen in het Europese natuurdoelenbesluit en zijn dan ook richtinggevend voor de realisatie van de natuurdoelen op het terrein. Een inspanning bestaat of kan bestaan uit meerdere acties.