Natuur stopt niet aan de grenzen. Hoe stemmen jullie af met Wallonië en Nederland om de "kritische grootte" te bepalen voor de verschillende habitats per gebied?

Elke regio in België en alle lidstaten in Europa hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het kader van Natura 2000. De Vlaamse natuurdoelen kunnen dan ook enkel gerealiseerd worden binnen Vlaanderen. Vanuit de Europese netwerkgedachte proberen we bij het realiseren van de natuurdoelen natuurlijk zoveel mogelijk aan te sluiten bij de omliggende natuurwaarden. We voeren daarover ook overleg met de overheden aan de ‘andere kant van de grens’.