Er wordt gesproken over tussendoelen 2020. Wat moet er tegen 2020 gerealiseerd worden?

Tegen 2020 moet de verdere achteruitgang worden gestopt en moet minstens een derde van de habitattypes en soorten in een gunstige staat van instandhouding zijn gebracht. Tegen 2050 volgt de rest, maar om dat te bereiken moet nu al actie ondernomen worden. Je kan de tussendoelen 2020 raadplegen op https://www.natura2000.vlaanderen.be/wat-tegen-wanneer