S-IHD-besluit 37 - Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist

01-01-2015

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gebied «Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist » dat in aanmerking komt als speciale beschermingszone in toepassing van de Richtlijn 79/409/EEG van de raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand